. .. صدف و سنگ .. .

این یک وبلاگ نیست. نمایه ایست از روحی که با بالهای بسته با بالها یی خسته و مجروح که قصد دز اوج گرفتنی دوباره دارد... آغاز پس از آغاز . پرواز پس از پرواز . آغاز شد این پرواز.. من خاتمه می دانم... صدف و سنگ .. مست و هشیار.. دکتر رضا طالبیان .. عیسی مسیح .. روح آزاد .. زیبایی .. عشق .. خدا .. آزاد ..پرواز...رضا طالبیان.... صدف و سنگ... صدف و سنگ ... صدف و سنگ ...صدف و سنگ ... صدف و سنگ ... صدف و سنگ ... صدف و سنگ ... صدف و سنگ ... صدف و سنگ ... صدف و سنگ ... صدف و سنگ ... صدف ..

    کیفر شکستن دل تورو                                          من دارم با چه عذابی پس میدم                                    هر نفس مردن و زنده شدنم                                                                                   ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید
  : :: :::   راتو برو مسافر بر گشتنت عذابه                                                من تشنه لب تکیدم آب این طرف گلابه                        از دورها چه زیباست امواج آبی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
4 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
2 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
8 پست
آذر 87
14 پست