/ 4 نظر / 23 بازدید
ددوست خوب

دلم تنگ است "دلم اندازه ی حجم قفس تنگ است"سکوت از کوچه لبریزا است "صدایم خیس و بارانیست"نمی دانم چرا در قلب من پاییز طولانیست؟

رامش

[خوشمزه]بر صفحه بی نقش دلم پا بگذار تا جان بگیرد و همچون کبوتری بر اوج اسمانها بال بگشاید.....منتظرم...ایا با من هستی؟

keyvan

دوست دارم باهاتون آشنا شم امکانش هست؟ کیوان هستم مهندس برق یه جورایی حدودا همو میشناسیم.mostafavi.keyvan@yahoo.com منتظر میلتون هستم بیصبرانه

keyvan

میل فرستادم واستون ج ندادین.گفتم شاید چک نکرده باشید